Till innehållet

Föreläsning om sexualbrott mot barn på nätet

I samarbete med Brottsofferjouren bjuder ESF-projektet Värmlands Skolsamverkan, där Kristinehamns kommun ingår, in till en föreläsning om sexualbrott mot barn på nätet. Föreläsningen hålls den 15 april klockan 17:30-19:30 och riktar sig till dig som är viktig vuxen till barn och unga i Kristinehamn. 

Föreläsningen är kostnadsfri och inbjuden föreläsare är Eva Aronsson från Brottsofferjouren Värmland.

Vart fjärde barn beräknas vara eller ha varit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. Sexualbrott mot barn på nätet är ett eskalerande samhällsproblem som vi alla kan och behöver ta ansvar över för att skapa ett tryggt samhälle.

När: Måndag 15 april 2024, klockan 17.30-19.30.

Var: Information om lokal skickas ut till de som har anmält sig.

Intresseanmälan skickas senast 1:e april till:

Ida.karlsson@kristinehamn.se