Till innehållet

Förberedelse för ny bostadsmark

Kristinehamns kommun tar just nu fram en ny detaljplan för området Södra Sörkastet. Detta kommer att innebära att området utvecklas till ett nytt bostadsområde.

Inom ramen för detta arbete utför vi nu fällning och transport av träd inom planområdet. Vänligen respektera varningsskyltar och avspärrningar.

Om du vill läsa mer om detaljplaneringen för området kan du göra det här.