Till innehållet

Engångs blir flergångs

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya krav för alla verksamheter som serverar mat och dryck att de ska erbjuda återanvändbara muggar och matlådor.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden serverar dryck och mat i engångsförpackningar erbjuda möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Krav som ska uppnås

Nedan följer en lista på åtgärder du som livsmedelsföretagare ska följa för att minska användningen av engångsförpackningar:

  • Om din verksamhet är påverkad av de nya kraven behöver du se över ditt utbud av engångsförpackningar och se till att du kan erbjuda flergångsförpackningar.
  • De återanvändbara muggar och matlådor som ska erbjudas ska vara sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
  • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om:

       - den miljöpåverkan som användningen av engångsförpackningar har och vilka fördelarna blir
        med en minskad förbrukning av engångsförpackningar.

Vilka omfattas av kraven?

Kraven gäller den som erbjuder fler än 150 engångsförpackningar per dag.

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material. Det enda undantaget är produkter gjorda i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs.

Läs mer och ta del av frågor och svar på naturvårdsverkets hemsida.