Till innehållet

Energianpassningar november 2022 till mars 2023

Energisituationen i Sverige och Europa var kraftigt ansträngd i slutet av 2022. Därför uppmanade EU alla kommuner och regioner att spara mellan 5–10 procent av sin elförbrukning för att undvika störningar eller avbrott i elnätet. Det fanns en risk att elen i vissa delar av landet skulle stängas av med väldigt kort varsel.  Därför vidtog Kristinehamns kommun flera energibesparande åtgärder.

För att nå målet krävdes flera åtgärder. Tekniska nämnden tog snabbt beslut om vissa anpassningar inom teknisk drift. Vid samtliga åtgärder gjordes en avvägning av eventuella konsekvenser så som hälsa, trygghet, trivsel, kostnad och vilken effekt åtgärden förväntades ge.

Åtgärder inom kommunen

En åtgärd som vi gjorde var att minska tiderna för ventilation i kommunens lokaler, och stänga av den under natten. Även innetemperaturen anpassades i alla våra administrativa lokaler.

En stor del av belysningen i kommunen byttes ut till LED-armaturer, både inomhus och utomhus. LED-armaturer har lägre energiförbrukning och längre livslängd än vanliga glödlampor. Vi justerade tänd- och släcktider på gatubelysningen och släckte även ner delar av belysningen helt.

Bastun vid Skymningen som tidigare används vid vinterbad togs inte i bruk denna säsong.

Elförbrukning i siffror

Den förväntande förbrukningen för perioden november till mars är 10 416 000 kilowattimmar, baserat på tidigare årsförbrukningar. Under perioden november 2022 till mars 2023 blev förbrukningen 8 164 000 kilowattimmar.

Besparingen av energi blev alltså 2 252 000 kilowattimmar. Räknar man det i procent blir det en besparing av energi på 21,62 procent.

Tillsammans klarade vi av energibesparingen och undvek störningar och avbrott i elnätet. Stort tack till alla för samarbete och förståelse för de åtgärder som gjorde detta möjligt.