Till innehållet

Energi- och klimatrådgivaren tipsar: Sök Klimatklivet 2024

Missa inte investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning.

​Har du en idé som kan bidra till att minska klimatpåverkan? Då kan du söka Klimatklivet, ett stöd till olika typer av åtgärder som ger hög och varaktig klimatnytta.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Tänk på att även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:
• Fasa ut fossil energi.
• Ta tillvara restvärme.
• Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
• Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
• Minska utsläppen av metan eller lustgas.
• Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
• Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Det här är datumen för denna ansökningsomgång:
Anbud vätgastankstationer 12–21 februari
Anbud publika laddstationer 25 mars–5 april
Övriga ansökningar 4 – 15 mars

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Klimatklivet.

Du kan även kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Hanan Othman på 0550 65174, hanan.othman@storfors.se.