Till innehållet

Eldningsförbud i Värmland

Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med idag, onsdag 7 juni, klockan 12.00 och tills vidare.

Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse och avser eldning med fasta bränslen. Grillning utomhus är tillåten på egen tomt men även på fasta grillplatser i skog och mark.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag. Eldningsförbudet kan komma att skärpas alternativt hävas beroende på brandrisken.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall ges av Länsstyrelsen Värmland.

Beslutet träder i kraft klockan 12.00 den 7 juni 2023 och gäller tills vidare.

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.