Till innehållet

Besiktning inför ny cirkulationsplats genomförs

Inför arbetet med byggnationen av en ny cirkulationsplats i korsningen Västra Ringvägen - Fältvägen - Södra Staketgatan kommer besiktning av berörda fastigheter att ske. Information har skickats via SMS och brev kommer att skickas inför varje fastighetsbesiktning som kommer att utföras av det externa företaget Ramboll.

Läs mer på sidan Cirkulationsplats Västra Ringvägen – Fältvägen.