Till innehållet

Avverkning på grund av barkborreangrepp

Under första veckorna i januari tar kommunen ner delar av skogen i områdena vid Kaffeberget/Lagmansgatan och Strand. Anledningen är angrepp från granbarkborre. Vi ber dig som rör dig i området att respektera uppsatta skyltar och hålla avstånd till skogsmaskinerna under tiden.

Avverkningsarbetet kommer att pågå under de första veckorna i januari i områdena vid Kaffeberget/Lagmansgatan samt på Strand, längs med spåret mellan E18 och bostadsområdet.

Angripna träd är en säkerhetsrisk

Granar som angripits av granbarkborre är en fara för säkerheten eftersom dessa träd kan falla när som helst. De värst drabbade områdena är markerade med rött på kartorna nedan. Där kommer endast lövträd och tall att sparas.

Åtgärdsområde Kaffeberg

Åtgärdsområde Strand

Hänsyn till naturvärden och plats åt frisk skog

Vi tar hänsyn till naturvärden genom att skapa högstubbar och spara döda träd som inte är angripna och där de inte riskerar falla över exempelvis spårområden. Döda träd och högstubbar är värdefulla för en mängd insekter och fåglar.

Normalt avverkar kommunen inte i skogar som ligger nära tätorten och som används till friluftsliv och skolaktiviteter. Men när delar av skogen har fått så omfattande angrepp som i de här fallen rekommenderar Skogsstyrelsen att träden tas ner. På så vis ger vi plats åt ny, frisk skog.

Det går inte att lämna enstaka friska granar eftersom de blir en måltavla för vind, torka och granbarkborre. Områden där skadade granar avverkats får på sikt en blandad skog med större inslag av löv som blir mindre sårbar för insektsangrepp och klimatförändringar.

Håll avstånd och respektera skyltning

Rödmarkerade områden på kartorna visar var avverkningarna pågår. Avverkningarna görs med maskiner och med hänsyn till risker som uppstår vid trädfällning. Därför uppmanar vi dig som brukar röra dig i områdena att hålla avstånd till skogsmaskinerna under arbetets gång och att respektera skyltar.

Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på högar av fällda träd då fällda träd som kommer i rörelse kan orsaka allvarliga skador.

Kontakt vid frågor

Tom Johansson
0550-881 15

Ami Johansson
0550-874 59

Läs mer om kommunens skötsel av skog och tätortsnära natur