Till innehållet

Nuläge i Kristinehamns kommun 2022

Kommuner spelar en viktig roll i att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Många av kommuners grundläggande uppdrag såsom vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt kopplade till de globala målen. Kristinehamns kommun står inför flera utmaningar när det gäller att nå upp till målen, särskilt när det gäller socialt utanförskap och samhällsklyftor som påverkar mål 1, 5 och 10. Dessa problem kallas ofta för ”lömska problem” och är svåra att lösa på grund av sin komplexitet och de många olika faktorer som påverkar dem. För att lösa dem krävs ofta samarbete med aktörer från olika områden och användning av olika metoder och verktyg. Samarbeten och partnerskap som beskrivs i mål 17 är viktiga för att hitta nya lösningar.

Kommunen står också inför utmaningar när det gäller konsumtion och resursanvändning, som kan ha en betydande inverkan på miljön och hälsan. Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster, samt som utbildare av barn och unga, vilket innebär både ett stort ansvar men också stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Genom att främja hållbara livsstilar och affärsmodeller kan kommunen bidra till god folkhälsa, minska klimatavtrycket och resursanvändningen i samhället.

Trots att Kristinehamns kommun står inför flera utmaningar, finns det flera områden där kommunen har styrkor och bidrar till en positiv utveckling. Kommunens demokratiska strukturer är robusta, med högt valdeltagande och relativt god jämställdhet i den kommunala verksamheten. Kristinehamns kommun främjar fossilfri energiproduktion genom satsningar på vindkraftverk. Dessutom har kommunen en god tillgång till åker- och jordbruksmark med ekologisk status, vilket är viktigt för att säkra en hållbar livsmedelsförsörjning på lång sikt.

Sammanfattningsvis står Kristinehamns kommun inför flera utmaningar när det gäller att bidra till de globala hållbarhetsmålen, men det finns också goda möjligheter att göra en positiv skillnad. Genom samarbete och partnerskap samt att främja hållbara affärsmodeller och livsstilar, kan kommunen bidra till en hållbar framtid för invånarna och planeten.

 

Av de 17 målen är Kristinehamns status betydligt utmanande i 3 av målen, utmanande i 7 av målen, neutral i 5 av målen och god i 2 av målen.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".