Till innehållet

Tillståndsguiden

Köldmedier

Du behöver lämna information till miljökontoret om du ska installera en utrustning som innehåller köldmedier motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det kan vara en större kylanläggning, klimatanläggning eller en värmepump för flerbostadshus.

Vad kostar det?

Handläggning av anmälan kostar 2540 kronor och motsvarar två timmars handläggningstid (taxa 2024).

Övriga tillstånd som kan krävas

Vid installation av utrustning med köldmedier kan det krävas bygglov eller en anmälan till stadsbyggnadsavdelningen beroende på vad det är för utrustning det rör sig om.