Till innehållet

Smaka på Värmland

Kristinehamns kommun säljer varumärket SMAKA PÅ VÄRMLAND

SMAKA PÅ VÄRMLAND är ett väl inarbetat varumärke som genom populära matfestivaler och övriga aktiviteter bidragit till att marknadsföra Värmland som en stark mat- och dryckesdestination i Sverige.

Kristinehamns kommun äger sedan 2018 rättigheterna till varumärket. Nu har du möjlighet att förvärva SMAKA PÅ VÄRMLAND och bygga vidare på detta starka varumärke som genom åren har attraherat mellan 7 000 till 17 000 besökare.

Om varumärket

Varumärket är till sin karaktär ett ordmärke vilket innebär att det rör sig om orden och ordföljden i ett standardtypsnitt (ej figurmärke, logotyp eller liknande). Varumärkesskydd kan uppnås på två sätt, antingen genom registrering eller inarbetning (1 kap. 7 § Varumärkeslag (2010:1877)).

I dagsläget finns en upplåten partiell nyttjanderätt till varumärket som är uppsagd och löper ut 3 oktober 2023. Därefter finns ett ensidigt fritt förfogande av varumärket utan inskränkningar.

Anbudsförfarande

Förutom rättigheterna till varumärket ingår också domännamnet smakapavarmland.com i överlåtelsen samt bilder från tidigare evenemang, banderoller, skyltar och övrigt marknadsmaterial.

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Försäljningen genomförs genom ett anbudsförfarande där anbud ska vara kommunen tillhanda senast 15 maj 2023. Anbuden ska skickas i ett förseglat kuvert och kommer att öppnas och dokumenteras 16 maj 2023. Kommunen kommer att sälja till den som lämnat högst anbud.

Skicka anbudet till:

Kristinehamns kommun
Att: Erik Lagerblad
681 83 Kristinehamn

Kontakt vid frågor:

Erik Lagerblad
erik.lagerblad@kristinehamn.se
0550-880 00 (växel)

Kontaktuppgifter

Erik Lagerblad - Enhetschef upphandling
erik.lagerblad@kristinehamn.se

0550-880 38

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".