Till innehållet

Restarter in Residence

Kristinehamnskonstmuseum_SebastianStreith.jpg

I samarbete med Region Värmland startar vi nu upp ett residens i Kristinehamns kommun under namnet Restarter in Residence.

Restarter in Residence är en del av projektet Artists in Residence Värmland (AiR Värmland). Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling.

Restarter in Residence i Kristinehamn är en möjlighet för någon som arbetat inom någon del av besöksnäringen och kulturen. Många kreativa och engagerade människor i dessa breda, fantastiskt livfulla och viktiga näringar har drabbats av effekter på verksamheten till följd av pandemin. Säkert lika många har erfarenheter, talanger och idéer som bara väntar på rätt tillfälle att skruvas igång.

Till hösten 2021 har vi sökt en konstnär som under två månader får tillgång till Kristinehamns konstmuseums unika lokaler, ateljé och boende i en fantastisk fyrvaktarbostad vid Picassoudden i Kristinehamn. Projektets utgångspunkt under hösten är Mariebergsområdets historia.

Fakta om Restarter in Residence

Restarter in Residence är ett samarbete mellan Region Värmland och Kristinehamns kommun och ingår i projektet AiR Värmland (Artists in Residence) med stöd av Kulturrådet. Detta första år bjuds en konstnär in till Kristinehamn. Ytterligare en utlysning inom ramen för Restarter in Residence ska göras inför våren 2022 – då med en ny vinkling inom området besöksnäring.

Artist in Residence

I augusti utlystes ett Open call där konstnärer kunde ansöka till att en residensvistelse i Kristinehamn. Nu bjuder Kristinehamns kommun tillsammans med Region Värmland in konstnären Anna Linnea Liljeholm som residenskonstnär genom projektet AiR Värmland under hösten 2021. Projektet har sin utgångspunkt i Mariebergsområdets historia vilken den utvalda konstnären kommer att ta sig an och tolka utifrån sin konstnärliga inriktning. Området har under årens lopp varit en plats för verksamheter av vitt skilda slag. Under större delen av 1900-talet låg här ett större mentalsjukhus. En före detta terapiavdelning högst upp i en byggnad fick till en början fungera som museets utställningslokaler. Idag huserar Kristinehamns konstmuseum i sjukhusets gamla panncentral. Mariebergsområdet med sin laddade historia är starkt förknippat med Kristinehamn och genom denna residensvistelse får samtidskonsten skildra och lyfta historien. Under vistelsen får Anna Linnea tillgång till ateljé, kommunens bildarkiv samt en utställningslokal på Kristinehamns konstmuseum och hon kommer att bo i fyrvaktarbostaden vid Picassoudden i Kristinehamns skärgård.

Vistelseperiod: 1 okt – 30 nov 2021

Läs mer om AIR Värmland på Region Värmlands hemsida

Läs mer om Restarter in Residence på Visit Värmlands hemsida


Anna Linnea Liljeholm- Residenskonstnär i Kristinehamn

Anna Linnea Liljeholm är född 1982 i Eskilstuna. Hon bor och arbetar som processbaserad textilkonstnär och tecknare i Lilla Dicka utanför Avesta sedan december 2014. Anna Linnea Liljeholm är utbildad vid Steneby – Högskolan för design och konsthantverk där hon tog sin master 2012. Hon har tidigare ställt ut bland annat på Avesta Art, Galleri Svarta Gran, Dalarnas Museum och våren 2020 monterades den konstnärliga gestaltningen Maskineriet i entréhallen på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Det levande, kroppen och existentiella frågor ligger alltid till grund för hennes arbete. Med en organisk, mystiskt och närmast påträngande framtoning belyser gestaltningarna vad som verkligen är verkligt, trots att de oftast inte föreställer något vi direkt kan placera i vår verklighet. Främmande men på samma gång bekant. Ett fantasifullt gränsland mellan något yttre och något inre. Mötet mellan tecknandet och den taktila textilen bildar grafiska former där två- och tredimensionalitet suddas ut. Hennes drivkraft i arbetet ligger i ett ständigt sökande efter nya sätt att uttrycka sina tankar. En ordlös kommunikation där textilen fungerar som en budbärare för lugn, trygghet och teckningen som kontrast till det, talar ett kraftfullt språk med sin svärta. Hon arbetar gärna rumsligt. Ett platsspecifikt verk ger möjligheter att integrera omgivningen, både rum och människa.Anna Linnea Liljeholm/ Foto: Pontus Ersbacken

Platsspecifik installation/ Anna Linnea Liljeholm
Installation av Anna Linnea Liljeholm, Avesta Art.

fyrudden_4.jpg

Foto: Konstmuseet, Sebastian Streith. Fyrvaktarbostaden, John Persson

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".