Till innehållet

Restarter in Residence

Kristinehamnskonstmuseum_SebastianStreith.jpg

I samarbete med Region Värmland startar vi nu upp ett residens i Kristinehamns kommun under namnet Restarter in Residence.

Restarter in Residence är en del av projektet Artists in Residence Värmland (AiR Värmland). Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling.

Restarter in Residence i Kristinehamn är en möjlighet för någon som arbetat inom någon del av besöksnäringen och kulturen. Många kreativa och engagerade människor i dessa breda, fantastiskt livfulla och viktiga näringar har drabbats av effekter på verksamheten till följd av pandemin. Säkert lika många har erfarenheter, talanger och idéer som bara väntar på rätt tillfälle att skruvas igång.

Vi söker nu en residenskonstnär som under två månader får tillgång till Kristinehamns konstmuseums unika lokaler, ateljé och boende i en fantastisk fyrvaktarbostad vid Picassoudden i Kristinehamn. Vi söker en professionell konstnär som är verksam i Sverige och vill ta sig an projektet som tar sin utgångspunkt i området Mariebergs historia.

Fakta om Restarter in Residence

Restarter in Residence är ett samarbete mellan Region Värmland och Kristinehamns kommun och ingår i projektet AiR Värmland (Artists in Residence) med stöd av Kulturrådet. Detta första år bjuds en konstnär in till Kristinehamn. Ytterligare en utlysning inom ramen för Restarter in Residence ska göras inför våren 2022 – då med en ny vinkling inom området besöksnäring.

Läs mer och skicka in din anmälan

Låt Restarter in residence bli din nystart som ger dig tillgång till nätverk och kontakter, rådgivare och nya vänner i hela Kristinehamn.

Läs mer om Restarter in Residence på Visit Värmlands hemsida

Läs mer om Region Värmlands projekt AIR Värmland

Läs mer om projektet och skicka in din anmälan på Region Värmlands hemsida

fyrudden_4.jpg

fyrudden.jpg

Foto: Konstmuseet, Sebastian Streith. Fyrvaktarbostaden, John Persson

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".