Till innehållet

Restarter in Residence

Kristinehamnskonstmuseum_SebastianStreith.jpg

Kulturförvaltningen och Turismenheten i samarbete med Region Värmland drev under oktober-november 2021 projektet Restarter in Residence i Kristinehamn. Restarter in Residence är en del av projektet Artist in Residence Värmland (AiR Värmland). Syftet med projektet är att skapa mötesplatser där ett kunskapsutbyte kan ske som i sin tur kan bidra till konstnärlig utveckling.

I augusti utlystes ett Open call där konstnärer kunde ansöka till en residensvistelse i Kristinehamn. Kristinehamns kommun tillsammans med Region Värmland bjöd in konstnären Anna Linnea Liljeholm som residenskonstnär genom projektet under hösten 2021. Projektet hade sin utgångspunkt i Mariebergsområdets historia vilken den utvalda konstnären tog sig an att tolka utifrån sin konstnärliga inriktning. Under vistelsen fick Anna Linnea Liljeholm tillgång till ateljé på Kristinehamns konstmuseum, kommunens bildarkiv och ett värdefullt nätverkande.

Området Marieberg har under årens lopp varit en plats för verksamheter av vitt skilda slag. Under större delen av 1900-talet låg här ett större mentalsjukhus. En före detta terapiavdelning högst upp i en byggnad fick till en början fungera som museets utställningslokaler. Idag huserar Kristinehamns konstmuseum i sjukhusets gamla panncentral. Mariebergsområdet med sin laddade historia är starkt förknippat med Kristinehamn och genom denna residensvistelse får samtidskonsten skildra och lyfta historien. 

Projektet mynnar ut i en utställning med Anna Linnea Liljeholm som kommer att visas på Kristinehamns Historiska museum mellan 12 februari - 23 april 2022. Utställningen kommer presentera reflektioner och spår av de fragment konstnären plockat upp under sin vistelse. 

Fakta om Restarter in Residence

Restarter in Residence var ett samarbete mellan Region Värmland och Kristinehamns kommun och ingår i projektet AiR Värmland (Artists in Residence) med stöd av Kulturrådet. Vistelseperioden i Kristinehamn var den 1 okt – 30 nov 2021. Detta första år bjöds en konstnär in till Kristinehamn och målet är att projektet ska fortsätta med utgångspunkt i besöksnäringen.

Läs mer om AIR Värmland på Region Värmlands hemsida

Läs mer om Restarter in Residence på Visit Värmlands hemsida


Anna Linnea Liljeholm- Residenskonstnär i Kristinehamn

Anna Linnea Liljeholm är född 1982 i Eskilstuna. Hon bor och arbetar som processbaserad textilkonstnär och tecknare i Lilla Dicka utanför Avesta sedan december 2014. Anna Linnea Liljeholm är utbildad vid Steneby – Högskolan för design och konsthantverk där hon tog sin master 2012. Hon har tidigare ställt ut bland annat på Avesta Art, Galleri Svarta Gran, Dalarnas Museum och våren 2020 monterades den konstnärliga gestaltningen Maskineriet i entréhallen på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Det levande, kroppen och existentiella frågor ligger alltid till grund för hennes arbete. Med en organisk, mystiskt och närmast påträngande framtoning belyser gestaltningarna vad som verkligen är verkligt, trots att de oftast inte föreställer något vi direkt kan placera i vår verklighet. Främmande men på samma gång bekant. Ett fantasifullt gränsland mellan något yttre och något inre. Mötet mellan tecknandet och den taktila textilen bildar grafiska former där två- och tredimensionalitet suddas ut. Hennes drivkraft i arbetet ligger i ett ständigt sökande efter nya sätt att uttrycka sina tankar. En ordlös kommunikation där textilen fungerar som en budbärare för lugn, trygghet och teckningen som kontrast till det, talar ett kraftfullt språk med sin svärta. Hon arbetar gärna rumsligt. Ett platsspecifikt verk ger möjligheter att integrera omgivningen, både rum och människa.Anna Linnea Liljeholm/ Foto: Pontus Ersbacken

Platsspecifik installation/ Anna Linnea Liljeholm
Installation av Anna Linnea Liljeholm, Avesta Art.

fyrudden_4.jpg

Foto: Konstmuseet, Sebastian Streith. Fyrvaktarbostaden, John Persson

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".