Till innehållet

Morgondagens Totalförsvar - Program 2022

Förmiddagens gemensamma spår

09.00 - 09.10 Välkomstord
Marie Oudin – kommunstyrelsens ordförande (M), Kristinehamns kommun
Annika Nordgren Christensen – huvudmoderator
09.10 - 09.35 Omvärldsutvecklingen – vad händer, varför och hur påverkar det oss?
Jan Kinnander - chef för säkerhetskontoret Must, Försvarsmakten
09.40 - 10.05 Rysslands invasion av Ukraina - vilka erfarenheter tar vi med oss till den svenska totalförsvarsutvecklingen?
Johan Wiktorin - ledamot, Kungliga Krigsvetenskapsakademien 
10.10 - 10.35 Utvecklingen av civilt försvar – var står vi och vart ska vi?
Anna Nyman - stabschef på avdelningen krisberedskap och civilt försvar, MSB
10.35 - 11.15 Paus
11.15 - 12.00 Tillväxt – gnissel och stolthet? Erfarenheter från etableringar av militär verksamhet
Ronny Modigs - chef Dalregementet och införandeledare av de nya förbanden i armén, Försvarsmakten
Joakim Storck - kommunalråd, Falu kommun 
12.05 - 12.30 Paneldebatt
Anna Nyman - stabschef på avdelningen krisberedskap och civilt försvar, MSB
Ronny Modigs - chef Dalregementet och införandeledare av de nya förbanden i armén, Försvarsmakten
Joakim Storck - kommunalråd, Falu kommun
Martin Willén - kommundirektör, Kristinehamns kommun
Georg Andrén - landshövding i Värmlands län 
12.30 - 13.30 Lunch

Eftermiddagens olika spår

Kommunikation - moderator Kajsa Carlsson 

13.30 - 14.30 Hur upprätthåller vi förtroende hos allmänheten i ett uppskruvat samhällsklimat? 
Mats Ström - kommunikationsdirektör, Försvarsmakten
Petter Nyhlin - vakthavande samordnare, MSB
Brit Stakston - mediestrateg och författare 
14.30 - 15.15 Paus
15.15 - 16.15 Media – hur behåller vi rollen som oberoende granskare i tider av kris?
Anders Lindberg - politisk chefredaktör, Aftonbladet
Martin Tunström - politisk chefredaktör, Barometern 
Ola Finell - kanalchef, P4 Värmland
Brit Stakston - mediestrateg och författare  
16.30 Dagen avslutas gemensamt, med avslutande ord och mingel med tilltugg

Kompetensförsörjning - moderator Annika Nordgren Christensen

13.30 - 14.30 Kompetensförsörjning i framtidens totalförsvar - vilket behov finns och hur kan civila och militära aktörer samverka?
Fredrik Bynander - docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan
Göran Oscarsson – chef för arbetsgivarrelationer, Försvarsmakten
Caj Luoma - chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
14.30 - 15.15 Paus
15.15 - 16.15 Ökade medel till kompetensförsörjningen i civila försvaret - hur säkrar vi tillväxt framför växtvärk?
Matilda Olsson – analytiker, FOI
Leif Gustavsson – beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Värmland
Anna Nyman - stabschef på avdelningen krisberedskap och civilt försvar, MSB
Rickard Simonsson - regiondirektör, Region Örebro län
Eva Lövbom – chef samhällsskydd och trygghet, Landskrona kommun
16.30 Dagen avslutas gemensamt, med avslutande ord och mingel med tilltugg

Logistik och försörjning - moderator Freddy Jönsson Hanberg

13.30 - 14.30 Hur kan civila och militära aktörer gemensamt säkerställa infrastruktur för försörjningsberedskap?
Jan Kinnander – chef för säkerhetskontoret Must, Försvarsmakten
Jan-Olof Olsson - handläggare på enheten för försörjningsberedskap, MSB
Stina Sjölin - chef samhällsavdelningen & beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Örebro 
Leif Gustavsson – beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Värmland
Alexis Larsson – säkerhetschef, PostNord
Lars Olsson - Trafikverket
Peter Johansén – bakgrund inom det skydds- och anläggningstekniska området i Försvarsmakten och Fortifikationsverket
14.30 - 15.15 Paus
15.15 - 16.15 Hur kan samarbetet se ut mellan civila och militära aktörer, med avseende på försörjning av befolkning och samhällsviktig verksamhet?
Ulf Dahlqvist - logistikledare Försvarsmakten Högkvarteret, Försvarsmakten
Ola Ström - utvecklingsledare regional utveckling, Region Örebro län
Eva Bergquist – säkerhets- och beredskapschef, Region Värmland
Ulf Johansson – tillväxtdirektör, Karlstad kommun
Kalle Alexandersson - planeringschef, Kristinehamns Kommun
Patrick Lundvall - säkerhetssamordnare, Karlskoga kommun
Representant - Örebro kommun
Birgitta Rydén – säkerhetssamordnare, Hallsbergs kommun
16.30 Dagen avslutas gemensamt, med avslutande ord och mingel med tilltugg

 

Kontaktuppgifter

Sandra Strømmen - Koordinator
sandra.strommen@kristinehamn.se

0550-858 93

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".