Till innehållet

Tillståndsguiden

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Då görs en prövning om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen.

Att ansöka om ett förhandsbesked innebär att du slipper ta fram dyra handlingar för ett bygglov som du sedan kan få ett avslag på. Om du får ett positivt förhandsbesked så innebär det att du kan vara säker på att sedan få bygglov, förutsatt att du uppfyller de krav i förhandsbeskedet och i övrigt som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedet är giltigt i två år. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden för att få använda förhandsbeskedet.

Vad kostar det?

Avgiften för förhandsbesked är 13 332 kronor (taxa gäller år 2024). Fakturan för förhandsbeskedet skickas ut efter du fått beslut.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 212 kronor (taxa gäller år 2024) i timmen.

Hur lång tid tar det?

Inom tio veckor ska du ha fått ett beslut om din ansökan. Det gäller från och med att din ansökan är komplett. Byggavdelningen får fatta ett förlängningsbeslut och förlänga handläggningen med tio veckor, alltså totalt 20 veckor om det anses att det exempelvis krävs en större utredning eller om det behövs remissvar från andra myndigheter.

Handläggningstiden för förhandsbesked påverkas av när du lämnar in din ansökan, eftersom ansökan måste beslutas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden som har nämnd en gång i månaden. Minst sex veckor innan nämnd måste ärendet vara komplett för att kunna hanteras i kommande nämndmöte.