Till innehållet

Tillståndsguiden

Enskilt avlopp

Om du vill installera eller ändra en enskild avloppsanläggning så behöver du anmäla det till både byggavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

En enskild avloppsanläggning räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Därför måste du måste du göra ansökan till miljö- och hälsoskydd.

I bygganmälan redovisar du hur rören ska sitta och hur installationen ska utföras.

WC

Om du ska anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydd innan anläggningen byggs. I det här fallet behöver du även göra en anmälan till byggavdelningen.

BDT

Du måste även anmäla till miljö och hälsoskydd om du ska anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.


Vad kostar det?

WC kostar 10 160 kronor.

BDT kostar 5 080 kronor.

Anmälan om ändring kostar 5 080 kronor.

Sluten tank kostar 5 080 kronor.

Priserna är från 2024 års taxa. 

Det kostar 4 242 kronor (2024) att anmäla en installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd.

Hur lång tid tar det?

Anmälan till byggavdelningen tar fyra veckor att handlägga, förutsatt att du skickat med alla handlingar och ditt ärende är komplett.

Ditt ärende till miljö- och hälsa handläggs inom sex veckor förutsatt att den är komplett.