Till innehållet

Tillståndsguiden

Rivning, verksamhet

Du kan behöva ansöka om tillstånd för att få riva en byggnad eller en del av en byggnad (till exempel en veranda eller tillbyggnad), det vill säga även stommen. Så länge stommen står kvar kan du alltid ta bort byggnadens icke-bärande delar, såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning.

Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska nyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Du ska alltid ansöka om rivningslov om din tomt ligger inom detaljplanerat område, eller inom ett område där områdesbestämmelserna säger att det krävs rivningslov.


Vad kostar det?

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad, utan tekniskt samråd 7 840 kronor, taxa för 2022.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden. Timkostnaden för både handläggning och avvisningsavgift för 2022 är
1 120 kronor.


Hur lång tid tar det?

Om du har ansökt om rivningslov ska handläggningstiden enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.