Till innehållet

Tillståndsguiden

Avfallshantering för hygienisk verksamhet

Du behöver ha ett abonnemang för avfallshantering för att kommunen ska hämta sopor som uppkommer av att människor vistas i dina lokaler. 

Du kan välja mellan att ha ett sorterat abonnemang med matavfallsutsortering eller ett osorterat abonnemang med blandat brännbart. Storleken på din verksamhet styr behovet av behållare. Det finns flera olika storlekar på behållare samt 8 kbm container.

Återvinning

Att återvinna förpackningar, tidningar och trycksaker är bra för miljön, det sparar både energi och material. Det finns möjlighet att beställa hämtning av källsorterat återvinningsmaterial hos renhållningen, men du kan också anlita en annan entreprenör. Har du möjlighet att själv transportera ditt återvinningsbara material tar Strandmossens avfallsanläggning emot det.

Riskavfall

I en hygienisk verksamhet uppkommer avfall som inte är ett hushållsavfall. Riskavfall, till exempel skärande, stickande och smittförande produkter, är ett sånt avfall. Detta får inte lämnas i sopkärlen utan ska samlas i särskilda, godkända behållare med rätt märkning och sedan lämnas för omhändertagande till godkänd entreprenör. Renhållningen kan förmedla tjänst för riskavfallsinsamling. Läs mer om farligt avfall

Vad kostar det?

Vad det kostar beror bland annat på antalet behållare och hur ofta de behöver tömmas. När du kontaktar renhållningen får du en offert på avfallshanteringen. Abonnemang faktureras sex gånger per år.