Till innehållet

Tillståndsguiden

Starta skol- och förskoleverksamhet

Att starta en skol- eller förskoleverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalkens bestämmelser. Anmälan ska göras till miljö och hälsa i god tid, minst sex veckor innan du vill starta verksamheten.

Vad kostar det?

För handläggning av anmälan tas det ut en avgift enligt kommunens taxa, denna avgift beror på vad det är för typ av verksamhet och motsvarar fyra till åtta timmar. Timtaxa 2024 är 1 270 kronor.

Övriga tillstånd som kan krävas

Att starta en skola eller förskola kan vara bygglovspliktigt om man till exempel ändrar användning av befintlig lokal. Prata med byggavdelningen så får du hjälp. Byggavdelningen når du på servicetelefonen 0550-880 60, eller genom att mejla till stadsbyggnad@kristinehamn.se. Besöks- och telefontid är mellan 9-16 på måndagar, onsdagar och torsdagar, och mellan 9-12 på fredagar.