Till innehållet

Tillståndsguiden

Brandfarlig vara

Du behöver ansöka om tillstånd för att få hantera brandfarliga och explosiva varor i din verksamhet. Det kan handla om tillfällen när du använder gasol vid matlagning eller uppvärmning, eller om du säljer fyrverkerier.

Vad kostar det?

Avgiften för ett tillstånd att hantera brandfarliga varor beror på omfattningen, men kostar som lägst 3159 kronor.  Tillståndens giltighet varierar mellan 2-10 år beroende på omfattning och hantering.

Om du får ett avslag på din ansökan betalar du ändå en avgift på 677 kronor.

Hur lång tid tar det?

Du får besked om att vi mottagit din ansökan inom 10 dagar. Då meddelar vi dig om du behöver komplettera med något ytterligare. Vill du få mer information om hur vi hanterar ditt ärende kan du kontakta Bergslagens räddningstjänst på 0550-636 00.