Till innehållet

Tillståndsguiden

Registrering av livsmedelsanläggning

När du ska starta eller driva ett livsmedelsföretag finns det många saker att tänka på. Anläggningen behöver registreras hos miljö och hälsa oavsett om det är en helt nystartad verksamhet eller om du tänker ta över ett befintligt företag. 

När krävs det ett godkännande?

Slakterier, styckningsanläggningar, mejerier och andra animaliska industrier ska godkännas innan de får öppnas. Om du har frågor kring godkännande av din livsmedelsanläggning kontakta då Livsmedelsverket.

Vad kostar det?

För registreringen tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid, för närvarande 1 293 kronor år 2024.

Hur lång tid tar det? 

Två veckor efter att du har gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet om inte miljö och hälsa har meddelat något annat innan dess. 

Övriga tillstånd som kan krävas

Det kan krävas en anmälan eller ett bygglov hos stadsbyggnadsavdelningen, till exempel om du ändrar befintlig användning för byggnaden.