Till innehållet

Om utbildningen

Utbildningen är ettårig och ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs som lokförare. Utbildningen till lokförare är framtagen i samarbete med järnvägsbranschen och innehållet är anpassat till järnvägsbranschens krav. Utbildningen är även anpassad till den nationella utbildningsplan som branschorganisationen Almega och branschföretagen tagit fram. 

Praktik - Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen läggs upp i nära samverkan med näringslivet och teori varvas med praktik. Nästan hälften av utbildningen är därför förlagd ute på en arbetsplats sk. Lärande i arbete (LIA) där du ges möjlighet till en första kontakt med framtida arbetsgivare. 

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. LIA:n är en viktig del av utbildningen då du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. LIA:ns placeringsort kan variera över hela Sverige beroende på branschens behov. Eventuella kostnader för resor och boende i samband med LIA:n betalas av den studerande. Det finns möjlighet att ansöka om stipendium via Aktiestinsen för kostnader relaterade till LIA:n. Eventuellt stipendium betalas ut efter utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper motsvarande förarbevis enligt EU:s krav. Utbildningen ger också kompetens inom områden som berör bromsprovare, bland annat signalgivare vid växling. 

Studiestöd och examen

Utbildningen är eftergymnasial, avgiftsfri och berättigad till studiemedel från CSN. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Ansökan

Ansökan är är öppen mellan den 15 februari till 15 april med start 26 augusti 2024.

Ansök till lokförarutbildningen här!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".