Till innehållet

Ansökningsprocessen

Hur ser ansökningsprocessen för lokförare ut? Nedan ser du vilka datum och kostnader som gäller för ansökningsprocessen till utbildningsstarten 2 september 2024.

Skicka in din ansökan via YH-antagning.se. Ansökan är öppen 15 februari till 15 april 2024.

Ansökan kan göras med:

  • intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
  • motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning är:

  • Gymnasieexamen från gymnasieskolan
  • Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
  • Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
  • Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola

Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet

Betygen bifogas i ansökan du gör via webbanmälan.

Du som yrkar reell kompetens behöver också skicka in styrkt tjänstgöringsintyg i samband med ansökan.

Ett webbaserat förtest skickas ut 1-2 veckor efter att ansökan stängt till de sökande som har betalat kostnaden för testet. Info om hur du betalar meddelas efter sista ansökningsdag. För att ta sig vidare i alla steg sker sedan ett urval med testresultat och betyg som grund.

Du som har klarat förtestet, går vidare till förberedande yrkespsykologisk undersökning. Mer info kommer inom kort.

Mer info om detta steg kommer inom kort. 

Sökande graderas utifrån resultat på yrkespsykologisk undersökning och betyg. Studerande med godkända resultat kontaktas av skolan för mer information angående läkarundersökning och antagning i mitten av juni 2024.

Utbildningen startar måndag 2 september 2024.

Kostnader i samband med urvalsprocessen

Urvalstesterna och även eventuella resor och andra omkostnader i samband med testerna, som görs på plats, betalar du som söker.

  • Webbaserat förtest
  • Förberedande yrkespsykologisk undersökning
  • Fördjupad psykologtest med intervju

Läkarundersökningen bokar och bekostar du själv enl. taxa hos en anlitad läkare. 

Information om yrkespsykologisk undersökning för lokförare

Vuxenutbildningen i Kristinehamn anlitar leg. psykolog för att ansvara för den inledande yrkespsykologiska undersökningen (YPU). Godkänd YPU är en förutsättning Transportstyrelsen beslutat om för att kunna kandidera i urval till lokförarutbildning. I den yrkespsykologiska undersökningen prövas lämpligheten för lokföraryrket med hjälp av psykologiska tester och intervju. Om du blir godkänd på den yrkespsykologiska undersökningen får du ett intyg som du kommer att behöva när du ansöker om förarbevis. Dina resultat på den yrkespsykologiska undersökningen används i urvalet till utbildningen.

Den yrkespsykologiska undersökningen genomförs i flera steg. Du kommer att få göra ett webbaserat förtest som första steg. Om du blir godkänd på förtestet kallas du till steg två. Blir du godkänd på steg två kallas du till steg tre som är ytterligare tester och intervjuer.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".