Till innehållet

Dags att planera sommarledigheten 2023 - Förskola

Vårterminen går fort och det är dags att börja planera för sommarveckorna. För att vi ska kunna planera vår förskoleverksamhet på bästa sätt behöver vi veta vilka dagar som ditt barn inte har behov av förskola. Under veckorna 27-30 kommer verksamheten samordnas och endast vara förlagd till några av kommunens förskolor. 

Du registrerar ditt barns omsorgsbehov på ett snabbt och smidigt sätt i appen Edlevo. Vi vill att du registrerar de dagar som ni planerar att vara lediga v 25-32, d.v.s. inte har behov av barnomsorg senast den 16 april.

Observera att du behöver skicka in ditt barns omsorgsbehov även om ni inte planerar någon ledighet. I sådana fall klickar du på Bekräfta registrering

Om du inte vet vilket omsorgsbehov du har under perioden så klickar du på Bekräfta registrering.  Visar det sig att du inte har behov av omsorg ska ledighet registreras i Edlevo schema senast 2 juni.

Hur gör jag?

Öppna appen Edlevo och gå till Barnschema/Lovplanering. Tryck på Lovplanering.
Tryck sedan på Sommarledighet Förskola 2023 under rubriken Pågående registreringar.

   

Markera de dagar ditt barn inte har behov av barnomsorg under lovperioden. När du registrerat alla dagar så klicka du på Bekräfta registreringen. I nästa steg får du en summering av de dagar som registrerats. Stämmer dagarna så väljer du Skicka in.

 

När lovplaneringen är inskickad och du trycker på Stäng så kommer en ruta upp där det står schema saknas. Klicka på Inte nu.  


Vi ska inte vara lediga - behöver det registreras?

Ja. Om ni inte planerar att vara lediga någon dag under lovperioden så behöver det ändå registreras och skickas in. I detta fall väljer du att bekräfta registreringen utan att välja någon ledig dag. Därefter väljer du Skicka in.

Går det att ändra de dagar jag registrerat?

En inskickad lovplanering går att ändra så länge registreringsperioden är aktiv. Du kan alltså justera din planering fram till och med 16 april.

För att ändra den inskickade lovplaneringen klicka på aktuell post under Pågående registreringar. Justera redan registrerade dagar, bekräfta och skicka in på nytt.

När kan jag börja registrera barnschema för perioden vecka 25-32?

Ni kan registrera schema för dessa veckor från och med den 15 maj. Det är viktigt att aktuellt schema registreras för hela sommarperioden. Finns ej tider inlagda så tolkar vi det som att barnet är ledig.

Vecka 25-26 och 31-32:
Dessa veckor registrerar ni schema som vanligt på ordinarie avdelning. 

Du som har omsorgsbehov vecka 27-30:
Utifrån omsorgsbehoven kommer vi att placera berörda barn på våra sommaravdelningar och först därefter kommer du kunna lägga in ett separat schema (på tilldelad sommaravdelning) för nämnda period i appen. Vi kommer skicka ut information om placering och registrering av barnschema till berörda vårdnadshavare. 

Har du någon fundering? Ta kontakt med oss på barnomsorgsadministrationen

  • Helén Svensson, helen.svensson1@kristinehamn.se, 0550-881 43

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".