Till innehållet

Dags att planera sommarledigheten - Förskola

Vårterminen går fort och det är dags att börja planera för sommarveckorna. För att vi ska kunna planera vår förskoleverksamhet på bästa sätt behöver vi veta vilka dagar som ditt barn inte har behov av förskola. Under dessa veckor kommer verksamheten samordnas och endast vara förlagd till några av kommunens förskolor. 

Från och med i år registrerar du ditt barns omsorgsbehov på ett snabbt och smidigt sätt i appen Tieto Edu. Vi vill att du registrerar de dagar som ni planerar att vara lediga, d.v.s. inte har behov av barnomsorg senast 2021-04-18.

Hur gör jag?

Öppna appen Tieto Edu och gå till Barnschema/Lovplanering. Tryck på Lovplanering.
Tryck sedan på Sommarledighet 2021 under rubriken Pågående registreringar.

   

Markera de dagar ditt barn inte har behov av barnomsorg under lovperioden. När du registrerat alla dagar så klicka du på Bekräfta registreringen. I nästa steg får du en summering av de dagar som registrerats. Stämmer dagarna så väljer du Skicka in.

 


Går det att ändra de dagar jag registrerat?

En inskickad lovplanering går att ändra så länge registreringsperioden är aktiv.
Du kan alltså justera din planering fram till och med 2021-04-18

För att ändra den inskickade lovplaneringen klicka på aktuell post under Pågående registreringar. Justera redan registrerade dagar, bekräfta och skicka in på nytt. 

Har du någon fundering? Ta kontakt med oss på barnomsorgsadministrationen

  • Helén Svensson, helen.svensson1@kristinehamn.se, 0550-881 43
  • Rose-Marie Jern, rose-marie.jarn@kristinehamn.se, 0550-883 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".