Till innehållet

Yrkesvuxenutbildning

Kommunal yrkesvuxenutbildning (Yrkesvux) – vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Det finns flera olika yrken som du kan läsa till på Yrkesvux. Här kan du läsa mer om varje program, hur långa de är och vad du kan jobba med efter utbildningen. Yrkesvux finns på Presterudsgymnasiet samt på Vasallen.

Om du har frågor kontakta studie- och yrkesvägledaren Anna Hollsten.

Ansökningstider

Utbildning Sista ansökningsdag
CNC-utbildningen Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 maj
CNC-utbildningen kombinationsutbildning Ansökan öppnar 15 mars och stänger 15 maj
Vård- och omsorgsutbildning Ansökan öppnar 15 mars och stänger 29 maj
Vård- och omsorgsutbildning enstaka kurser hösten 2022   Ansökan öppnar 15 mars och stänger 29 maj

Orienteringskurs Service 200 poäng - kursstart 15 augusti 2022

Ansökan öppnar 26 april och stänger 29 juni

Vårdbiträde - 800 poäng - Utbildningen startar 10 augusti 2022

Sista ansökningsdag är den 15 maj 

Program på Yrkesvux

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid

Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Se kursupplägg här.

Om du är intresserad av teknik och vill arbeta inom verkstadsindustrin så  kan ett yrke som CNC-operatör vara något för dig.

Du lär dig om produktion i datorstyrda maskiner inom industrin.

Förutom att programmera maskiner så kommer vi lägga stor vikt vid hantverket som är kopplat till en produktionsprocess.

Undervisning sker både dag och kvällstid. Plats: Presterudsgymnasiet

Utbildningen är delvis arbetsplatsförlagd och motsvarar tre terminers heltidsstudier.

Utbildningen kombineras med Yrkesinriktad svenska i din nivå.

Utbildningen kan kombineras med SFI C, SFI D samt grundsvenska 4. 

Vid frågor kontakta Ulrik Piehl på tel: 0550-880 24

Se kursupplägg här.

Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba med människor och omvårdnad. Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • undersköterska inom social omsorg
 • vårdare inom omsorg om psykiskt utvecklingsstörda
 • undersköterska inom hälso- och sjukvård
 • skötare inom psykiatrisk omvårdnad.
 • boendestödjare för funktionsnedsatta


Utbildningen motsvarar tre terminers heltidsstudier och hålls vid Vasallen, Kasernvägen 11.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Se kursupplägg här.

Enstaka kurser på dagtid inom omvårdnadsutbildningen för vuxna vänder sig i första hand till dig som tidigare läst en vårdutbildning och som saknar kurser för att nå en behörighet eller gått en komplett utbildning och vill få kompetens inom en annan fördjupning än den du redan läst. Platserna är begränsade då dessa kurser läses tillsammans med befintliga klasser så ett urval kan komma att ske.

I mån av plats kan även kurser sökas av den som vill nå en gymnasieexamen hos oss på Komvux, planera alltid dina studier tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare.

För att läsa utbildningen krävs att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt Internet.

Orienteringskurs Service är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand till dig som är på SFI B eller C nivå och som planerar ett framtida arbetsliv inom servicebranschen.
Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörande yrkesroller och arbetsmarknaden inom branschen, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i ämnet.
Syftet med kursen är att ge dig som deltagare möjligheten till ett informerat yrkesval och förbereda dig som studerande inför eventuellt gymnasial yrkesutbildning inom länet.

Kursplan
• Kursen ges på 50% över 19 veckor
• Kursen ger 190 verksamhetspoäng
• Kursen är CSN berättigande
• Kursen kan kombineras med SFI studier
• Kursstart 15 augusti 2022

Ansökan stänger 29 maj 2022.

Bifoga ett personligt brev.
För dig som har studerat utanför Kristinehamn - bifoga dina betyg.

Beskrivning

Orienteringskurs Industri, fastighet och transport är en halvtidskurs som ges på dagtid och vänder sig i första hand til dig som är på SFI B erller C nivå och som planerar ett framtida arbetsliv inom dessa branscher.

Utbildningen ger dig en grundläggande orientering rörarnde yrkesroller och arbetsmarknaden inom branscherna, undervisning i yrkessvenska samt enklare teoretiska kunskaper i ämnet.

Syftet med kursen ärt att ge dig som deltagare möjligheten till ett informerat yrkesval och förbereda dig som studerande inför eventuellt gymnasial yrkesutbildning inom länet.

Kursplan

 • Kursen ges på 50% över 19 veckor
 • Kurser ger 190 verksamhetspoäng
 • Kursen är CSN berättigande
 • Kursen kan kombineras med SFI studier
 • Kursstart 31 januari 2022


Ansökan stänger 23 december 2021.

Bifoga ett personligt brev.

För dig som studerar utanför Kristinehamn - bifoga dina betyg.

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som vårdbiträde.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor och omvårdnad. efter utbildningen kan du arbeta bland annat inom personlig assistans, äldreboende eller hemtjänst.

Utbildningen syftar till att ge eleven 

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekternabiologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • förmågan att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkerrt och ergonomiskt.
 • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.


Kurser: 

Termin 1   

Anatomi och Fysiologi 1 ANOANA01 50 poäng
Hälso- och sjukvård 1  HAOHAL01 100 poäng
Omvårdnad 1  OMVOMV01 100 poäng
Psykologi 1    PSKPSY01    50 poäng 
Social omsorg 1 SOASOC01  100 poäng
+ ev. Svenska grund eller SVE1 eller SVA 1     

Termin 2 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning  FUTFUN01   100 poäng
Gerontologi och geriatrik 1  GERGER0      100 poäng
Psykiatri 1  PSYPSY01    100 poäng
Omvårdnad 2 OMVOMV02   100 poäng
+ ev. Svenska grund eller SVE1 eller SVA1  

När: Utbildningen startar den 10 augusti 2022

Plats: Vasallen, Kasernvägen 11 Kristinehamn

Sista ansökningsdag är den 29 maj 2022.

Därefter följer en urvalsprocess där sökande till utbildningen kallas på intervju.

De antagna kommer att få lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Utbildningen startar den 10 augusti 2022

Bifoga dina betyg samt ett personligt brev med din ansökan.

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Suzanna Rathje Hedberg - biträdande rektor
suzanna.rathjehedberg@kristinehamn.se

0550-883 27

Viveca Eriksson - skoladministratör
viveca.eriksson@kristinehamn.se

0550-883 78

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".