Till innehållet

Kalkning av sjöar i Kristinehamn

Under fredagen den 18 augusti kommer Värmlands läns kalkningsförbund genomföra kalkning av sjöar i Kristinehamns kommun. Kalkningen sker med helikopter.

Kommunen har under lång tid deltagit i arbetet med att kalka och följa upp försurningen i våra vattendrag. Vi är även medlem i Värmlands Kalningsförbund som sköter kalkningen i länet.  

Varför kalkas sjöarna?

De flesta sjöar i kommunen är så skadade av försurning att de måste kalkas för att det ska kunna finnas djur, växtliv och andra vattenväxter än vass. Utan kalkning skulle det inte gå att fiska i sjön. Trots att nedfallet av försurande ämnen såsom svavel och kväveoxider har minskat så har försurade sjöar och vattendrag ännu inte återhämtat sig. En stor del av de ämnen som ger upphov till försurningen kommer med vindar från andra länder.

Läs mer på Kalkningsförbundets hemsida.