Till innehållet

Vem har rätt till stöd?

Kristinehamns kommun har i uppdrag att ge dig med funktionsnedsättning möjligheter att leva ett självständigt liv. Det innebär att du som är i behov av stöd på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vända dig till Stöd, vård och omsorgsförvaltningen för att få hjälp.

Kommunen ger stöd och hjälp till dig som har:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i vardagen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Vilka som kan få hjälp regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Efter en utredning tilldelas den sökande en personkretstillhörighet.

Personer som inte omfattas av LSS kan få insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vad kan jag få stöd och hjälp med?

Beroende på hur dina behov ser ut kan du få hjälp med:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösare i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför hemmet i anslutning till skoldagen och under lov
 • Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna, så kallad gruppbostad
 • Daglig verksamhet

Hur ansöker jag?

Det finns olika former av stöd och hjälp som du kan få. Vilken typ just du ska ha beror på hur dina behov ser ut. Det är alltid du som berörs som ska ansöka. Du ansöker enkelt genom länken nedan. Ansökan går vidare till en socialsekreterare som i sin tur gör en utredning. I utredningen tar man bland annat reda på dina funktioner och förmågor, men också hur den sociala situationen ser ut.

Vad kostar det?

Det stöd och hjälp du får via en beviljad LSS-insats kostar ingenting. Däremot betalar du själv för till exempel hyra, mat och fritidsaktiviteter.

Vill du veta mera eller ansöka om stöd?

Vet du redan idag att du omfattas av LSS kan du ringa direkt till en LSS-handläggare, ta gärna kontakt med oss. LSS-handläggarnas ansvarsområden i Kristinehamns kommun är uppdelade efter födelsedatum. 

Är du osäker på vilken typ av hjälp och stöd du behöver eller har rätt till?
Ring till socialförvaltningens växel, där kommer du att hänvisas till rätt handläggare.

Ansök om stöd enligt LSS (öppnas i ny sida) Ansökan om tillfälligt utökade insatser enligt LSS (öppnas i ny sida)

Kontaktuppgifter

Amelita Eggert - LSS-handläggare
amelita.eggert@kristinehamn.se

0550 – 886 20, telefontid 8.30-9.30

Linda Andersson - LSS-handläggare
linda.andersson@kristinehamn.se

0550 – 884 10, telefontid 8.30-9.30

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".