Till innehållet

Planbesked

Om du planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har du rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Planbeskedet finns till för att ge alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte.

Lämna in begäran om planbesked

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".