Till innehållet

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta oss gärna på vår servicetelefon 0550-88060 om du vill veta vad något kostar redan nu. 

 

Vad kostar det?

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd  (taxa gäller år 2023)
7 553 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
18 011 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                              12 201 kr 

Liten avvikelse                                      14 525 kr 

Utanför planlagt område                    14 525 kr 

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              22 659 kr 

Liten avvikelse                                      26 145 kr 

Utanför planlagt område                    29 050 kr 

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                28 469 kr 

Liten avvikelse                                        32 536 kr 

Utanför planlagt område                      53 411 kr 

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                30 212 kr 

Liten avvikelse                                        34 860 kr

Utanför planlagt område                      37 184 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                12 201 kr

Liten avvikelse                                       14 525 kr

Utanför planlagt område                    14 525 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                30 212 kr

Liten avvikelse                                        34 860 kr

Utanför planlagt område                     37 184 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                41 832 kr

Liten avvikelse                                       46 480 kr

Utanför planlagt område                     48 804 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                72 044 kr

Liten avvikelse                                        77 854 kr

Utanför planlagt område                     78 435 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
7 553 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
18 011  kr

Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  12 201 kr

Liten avvikelse                                          14 525 kr

Utanför planlagt område                        14 525 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  22 659 kr

Liten avvikelse                                          26 145 kr

Utanför planlagt område                        29 050 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  12 201 kr

Liten avvikelse                                          14 525 kr

Utanför planlagt område                       14 525 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  30 212 kr

Liten avvikelse                                          34 860 kr

Utanför planlagt område                       37 184 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  41 832 kr

Liten avvikelse                                          46 480 kr

Utanför planlagt område                       48 804 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                   72 044 kr

Liten avvikelse                                           77 854 kr

Utanför planlagt område                        78 435 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)          

4 067 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)            

13 944 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)                                           

4 067 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)                                            

13 944 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)                                          

7 553 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

18 011 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

7 553 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

18 011 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023) 

7553 kr

 

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023) 

18 011 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)                          

7 553 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)       

18 011 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                 12 201 kr

Liten avvikelse                                         13 363 kr

Utanför planlagt område                      13 363 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                               26 145 kr

Liten avvikelse                                       27 307 kr

Utanför planlagt område                    27 307 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                 12 201 kr

Liten avvikelse                                         14 525 kr

Utanför planlagt område                      14 525 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                 30 212 kr

Liten avvikelse                                        34 860 kr

Utanför planlagt område                      37 184 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                 41 832 kr

Liten avvikelse                                        46 480 kr

Utanför planlagt område                      48 804 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                72 044 kr

Liten avvikelse                                        77 854 kr

Utanför planlagt område                     78 435 kr

Taxa gäller år 2023

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                
6 972 kr

 

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                 
10 458 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 162 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 743 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

Taxa gäller år 2023

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 162 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 162 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 162 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 162 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                   4 648 kr

Liten avvikelse                                           5 810 kr

Utanför planlagt område                         5 810 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                   15 106 kr

Liten avvikelse                                           16 268 kr

Utanför planlagt område                       16 268 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                   8 134 kr

Liten avvikelse                                           9 296 kr

Utanför planlagt område                        9 296 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                   15 106 kr

Liten avvikelse                                           16 268 kr

Utanför planlagt område                          16 268 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation (taxa gäller år 2023)

Planenligt                                                   8 134 kr

Liten avvikelse                                           9 296 kr

Utanför planlagt område                         9 296 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov (taxa gäller år 2023)    

8 134 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär (taxa gäller år 2023)     

8 134 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
7 553 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
18 011 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
10 458 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
22 078 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
8 134 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
15 106 kr

Utanför planlagt område, (taxa gäller år 2023)
Förhandsbesked 12 782 kr

Utanför planlagt område, (taxa gäller år 2023)
Förhandsbesked 8 134 kr

Strandskyddsdispens (taxa gäller år 2023)
11 620 kr

Avslag, avskrivning, avvisning (taxa gäller år 2023)
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 162 kr.

Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 3 486 kr

Extra startbesked, utöver det första, per styck 3 486 kr

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 648 kr

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 4 648 kr

Interimistiskt slutbesked, per styck 2 323 kr

(taxa gäller år 2023)

 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".