Till innehållet

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta oss gärna på vår servicetelefon 0550-88060 om du vill veta vad något kostar redan nu. 

 

Vad kostar det?

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd  (taxa gäller år 2024)
7 878 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
18 786 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                              12 726 kr 

Liten avvikelse                                      15 150 kr 

Utanför planlagt område                    15 150 kr 

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              23 634 kr 

Liten avvikelse                                      27 270 kr 

Utanför planlagt område                    30 300 kr 

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                29 694 kr 

Liten avvikelse                                        33 936 kr 

Utanför planlagt område                      36 966 kr 

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                31 512 kr 

Liten avvikelse                                        36 360 kr

Utanför planlagt område                      38 784 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                12 726 kr

Liten avvikelse                                       15 150 kr

Utanför planlagt område                    15 150 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                35 512 kr

Liten avvikelse                                        36 360 kr

Utanför planlagt område                           38 784 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                43 632 kr

Liten avvikelse                                       48 480 kr

Utanför planlagt område                     50 904 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                75 144 kr

Liten avvikelse                                        81 204 kr

Utanför planlagt område                     81 810 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
7 878 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
18 786  kr

Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  12 726 kr

Liten avvikelse                                          15 150 kr

Utanför planlagt område                        15 150 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  23 634 kr

Liten avvikelse                                          27 270 kr

Utanför planlagt område                        30 300 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  12 726 kr

Liten avvikelse                                          15 150 kr

Utanför planlagt område                       15 150 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  31 512 kr

Liten avvikelse                                          33 360 kr

Utanför planlagt område                       38 784 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  43 632 kr

Liten avvikelse                                          48 480 kr

Utanför planlagt område                       50 904 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                   75 144 kr

Liten avvikelse                                           81 204 kr

Utanför planlagt område                        81 810 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)          

4 242 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)            

14 544 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)                                           

4 242 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)                                            

14 544 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)                                          

7 878 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

18 786 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

7 878 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

18 786 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024) 

7 878 kr

 

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024) 

18 786 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)                          

7 878 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)       

18 786 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                 12 726 kr

Liten avvikelse                                         13 938 kr

Utanför planlagt område                      13 938 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                               26 270 kr

Liten avvikelse                                       28 482 kr

Utanför planlagt område                    28 482 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                 12 726 kr

Liten avvikelse                                         15 150 kr

Utanför planlagt område                      15 150 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                 30 512 kr

Liten avvikelse                                        36 360 kr

Utanför planlagt område                      38 784 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                 43 632 kr

Liten avvikelse                                        48 480 kr

Utanför planlagt område                      50 904 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                75 144 kr

Liten avvikelse                                        81 204 kr

Utanför planlagt område                     81 810 kr

Taxa gäller år 2024

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                 
7 272 kr

 

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                 
10 908 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 212 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 818 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

Taxa gäller år 2024

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 212 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 212 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 212 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 212 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                   4 848 kr

Liten avvikelse                                           6 060 kr

Utanför planlagt område                         6 060 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                   15 756 kr

Liten avvikelse                                           16 968 kr

Utanför planlagt område                       16 968 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                   8 484 kr

Liten avvikelse                                           9 696 kr

Utanför planlagt område                        9 696 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                   15 756 kr

Liten avvikelse                                           16 968 kr

Utanför planlagt område                          16 968 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation (taxa gäller år 2024)

Planenligt                                                   8 484 kr

Liten avvikelse                                           9 696 kr

Utanför planlagt område                         9 696 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov (taxa gäller år 2024)    

8 484 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär (taxa gäller år 2024)     

8 484 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
7 878 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
18 786 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
10 908 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2023)
23 028 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
8 484 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2024)
15 756 kr

Utanför planlagt område, (taxa gäller år 2024)
Förhandsbesked 13 332 kr

Utanför planlagt område, (taxa gäller år 2024)
Förhandsbesked 8 484 kr

Strandskyddsdispens (taxa gäller år 2024)
12 120 kr

Avslag, avskrivning, avvisning (taxa gäller år 2024)
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 212 kr.

Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 3 636 kr

Extra startbesked, utöver det första, per styck 3 636 kr

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 4 848 kr

Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 4 848 kr

Interimistiskt slutbesked, per styck 2 424 kr

(taxa gäller år 2024)

 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".