Till innehållet

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta gärna våra inspektörer om du vill veta vad något kostar redan nu. 

 

Vad kostar det?

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd  (taxa gäller år 2022)
6 160 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
13 440 kr 
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 30 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                               8 960 kr 

Liten avvikelse                                     12 320 kr 

Utanför planlagt område                    12 320 kr 

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              22 400 kr 

Liten avvikelse                                      24 640 kr 

Utanför planlagt område                     24 640 kr 

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                 24 640 kr 

Liten avvikelse                                        28 000 kr 

Utanför planlagt område                       28 000 kr 

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                25 760 kr 

Liten avvikelse                                        29 120 kr

Utanför planlagt område                        29 120 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                11 200 kr

Liten avvikelse                                        12 320 kr

Utanför planlagt område                         12 320 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                23 520 kr

Liten avvikelse                                        24 640 kr

Utanför planlagt område                       24 640 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                25 760 kr

Liten avvikelse                                        29 120 kr

Utanför planlagt område                         29 120 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                 60 480 kr

Liten avvikelse                                        66 080 kr

Utanför planlagt område                         66 080 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
6 160 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
13 440  kr

Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  10 080 kr

Liten avvikelse                                        12 320 kr

Utanför planlagt område                    12 320 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  22 400 kr

Liten avvikelse                                        24 640 kr

Utanför planlagt område                    24 640 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  11 200 kr

Liten avvikelse                                        12 320 kr

Utanför planlagt område                    12 320 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  23 520 kr

Liten avvikelse                                        24 640 kr

Utanför planlagt område                    24 640 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  25 760 kr

Liten avvikelse                                        29 120 kr

Utanför planlagt område                    29 120 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                60 480 kr

Liten avvikelse                                       66 080 kr

Utanför planlagt område                        66 080 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)          

3 360 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)            

13 440 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)                                           

3 360 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)                                            

13 440 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)                                          

4 480 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

13 440 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

3 360 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

13 440 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022) 

4 480 kr

 

Om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

 4 480 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)                          

4 480 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)       

13 440 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                   12 320 kr

Liten avvikelse                                         13 440 kr

Utanför planlagt område                         13 440 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                25 760 kr

Liten avvikelse                                        26 880 kr

Utanför planlagt område                        26 880 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   11 200 kr

Liten avvikelse                                         12 320 kr

Utanför planlagt område                        12 320 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   23 520 kr

Liten avvikelse                                         24 640 kr

Utanför planlagt område                          24 6400 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                   25 760 kr

Liten avvikelse                                         29 120 kr

Utanför planlagt område                          29 120 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                 60 480 kr

Liten avvikelse                                        66 080 kr

Utanför planlagt område                         66 080 kr

Taxa gäller år 2022

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                
6 720 kr

 

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                  
10 080 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 120 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 680 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

Taxa gäller år 2022

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 120 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 120 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 120 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 120 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                   3 360 kr

Liten avvikelse                                         4 480 kr

Utanför planlagt område                         4 480 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                   14 560 kr

Liten avvikelse                                         15 680 kr

Utanför planlagt område                         15 680 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                   7 840 kr

Liten avvikelse                                         8 960 kr

Utanför planlagt område                        8 960 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                   14 560 kr

Liten avvikelse                                         15 680 kr

Utanför planlagt område                          15 680 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation (taxa gäller år 2022)

Planenligt                                                   7 840 kr

Liten avvikelse                                         8 960 kr

Utanför planlagt område                         8 960 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov (taxa gäller år 2022)    

7 840 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär (taxa gäller år 2022)     

6 720 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
3 360 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
15 680 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
7 840 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
19 040 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
7 840 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd (taxa gäller år 2022)
14 560 kr

Utanför planlagt område, (taxa gäller år 2022)
Förhandsbesked 20 160 kr

Om man har ett beviljat förhandsbesked behöver man bara betala 50% av bygglovsavgiften.

Strandskyddsdispens (taxa gäller år 2022)
11 200 kr

Avslag, avskrivning, avvisning (taxa gäller år 2022)
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 120 kr.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".