Till innehållet

Våra värdeord

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation.

Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som medarbetare ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt. Tillsammans gör vi varje dag vårt bästa för Kristinehamns invånare!

 

Våra ledare ska kännetecknas av

Trygghet

Våra ledare har förmågan att kunna hantera olika situationer och fatta välgrundade beslut. Som ledare är du kulturbäraren som skapar förutsättningar för initiativ och flexibilitet när det gäller arbetssätt och problemlösningar. Du skapar förutsättningar för såväl din egen som dina medarbetares utveckling, så att rätt kompetens finns tillgänglig för att uppnå målen. Du ansvarar även för arbetet med en god arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet.

Tydlighet

Uppdrag och förväntningar ska kommuniceras såväl internt som externt. Som ledare är du arbetsgivarens företrädare. Du ska tydliggöra verksamhetens mål, vilka resultat som önskas uppnås samt vilka resurser som kan eller ska användas till dina medarbetare.

Tillgänglighet

Tillgänglighet kan ta sig olika uttryck men är nödvändig för att kunna skapa en positiv och hälsosam arbetsmiljö. Du som ledare måste därför ges förutsättningar att vara tillgänglig på ett sätt som fungerar i din verksamhet. En närvarande ledare samverkar med medarbetarna och uppmuntrar dem att samarbeta med andra inom och utom organisationen, vilket skapar förutsättningar för utveckling.

 

Våra medarbetare ska kännetecknas av

Delaktighet

Skapas genom samverkan och samarbete. Som medarbetare samarbetar du bland annat med din chef och arbetsgrupp så att alla kan bidra med idéer, kunskaper och erfarenheter. Samarbete kan även ske utanför organisationen. Genom ett gemensamt arbete skapas ett aktivt, ansvarsfullt och engagerat deltagande.

Ansvarstagande

Att du tar ansvar i arbetslivet har stor betydelse för verksamhetens effektivitet och framgång. Som medarbetare ansvarar du för att utföra och utveckla dina arbetsuppgifter såväl som att ha ett professionellt förhållningssätt. Du visar respekt för andras åsikter och uppdrag, lyssnar och tar till dig av andras erfarenheter. Du bidrar till en positiv och hälsosam arbetsmiljö och tar ansvar för din hälsa.

Kompetens

Kompetens handlar bland annat om de färdigheter eller egenskaper som används för att uppnå verksamhetens mål. Som medarbetare är du delaktig i utvecklingen av såväl din egen som organisationens kompetens. Du förmedlar din kompetens vidare till andra, du tar initiativ och är flexibel när det gäller arbetssätt och problemlösning.

Kontaktuppgifter

HR-avdelningen
HR@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".