Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Kontakt

Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, 0550-882 29

Anders Ölmhult (C), kommunalråd

Linnea Blidh (S), kommunalråd

Karin Ardefelt (S), kommunalråd 

Anne-Marie Wallouch (V), kommunalråd

Tommie Bodin (MP), kommunalråd

Marie Oudin (M), oppositionsråd, 0550-880 15


Kommundirektör och förvaltningschefer 

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen är Martin Willén som du når på telefonnummer 0550- 880 01

Arbete, kompetens- och välfärdschef är Kambiz Asadollahi, som du når på telefonnummer 0550-886 51.

Kulturchef är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Teknisk chef är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12.

Tillförordnad miljö- och stadsbyggnadschef är Maria Lobell som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Stöd, vård- och omsorgschef är Eva Lotta Lindskog som du når på telefonnummer 0550-886 33.

Skolchef är Jonas Bergman Wallin som du når på telefonnummer 0550-882 51.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".