Till innehållet

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Kontakt

Marie Oudin (M), Kommunstyrelsens ordförande, 0550-880 15

Jane Larsson (C), Kommunalråd, 0550-882 65

Eric Hesselius (L), Kommunalråd, 0550-886 15

Bjarne Olsson (S), Oppositionsråd, 0550-882 52

Kommundirektör och förvaltningschefer 

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen är Martin Willén som du når på telefonnummer 0550- 880 01

Kulturchef är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Teknisk chef är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12.

Miljö- och stadsbyggnadschef är Marielle Brandlöv Nilsson som du når på telefonnummer 0550-885 20.

Socialchef är Eva Lotta Lindskog som du når på telefonnummer 0550-886 33.

Skolchef är Jonas Bergman Wallin som du når på telefonnummer 0550-882 51.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".