Till innehållet

Kristinehamn Innovation Park

På Kristinehamn Innovation Park möts personer, företagare och företag i en kreativ miljö där vi erbjuder energi, inspiration och utmaningar för att utveckla idéer och verksamhet. En mötesplats för människor som är sugna på förändring och nyfikna på innovation. Dessutom är Kristinehamn Innovation Park en landningsplats för företag i utveckling.

Vi är en lokal nod till Karlstad Innovation Park

Närsams innovationsstrategi

Kristinehamn skall vara den bästa värden för kommersialisering av innovationer inom våra utvalda kompetensområden. 

Våra kompetensområden 

  • Skoglig bioekonomi
  • Strömningslära/Hydrodynamik

Närsam har uppdraget att arbeta med att stödja befintliga och nya företag i deras arbete med innovationer. För att fokusera våra resurser har vi valt att satsa på två av kommunens nationellt och internationellt starkaste kompetensområden – Strömningslära/Hydrodynamik och Skoglig bioekonomi – där vi i Kristinehamn har en bas av starka och internationellt framstående företag vilka i sig är en bra grund för nya innovativa företag.

Inom Närsam stödjer vi företag, forskare och privatpersoner genom att ge dem förutsättningar att ta en idé till en marknad. Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla de resurser och stödfunktioner som krävs i form av infrastruktur, kompetens, processer och metoder, nätverk och finansiering till innovativa idéer. Vi samarbetar nära med många av de regionala och nationella organisationer som erbjuder finansiering, processer och metoder och kompetens - för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning åt de idéer som bedöms kunna utveckla befintliga eller utvecklas till nya företag.

Inom Hydrodynamiken stöder vi idag två huvudområden; vattenkraft och dess utveckling samt en nationell testbädd för hydrodynamiska produkter i en kontrollerad testmiljö.

Inom den skogliga bioekonomin arbetar vi främst med den nationella utvecklingsplattformen och testbädden
LignoCity, för att ur trädets lignin skapa nya miljö och klimatsmarta produkter som ersätter petroleumbaserade produkter som plast och drivmedel.

För mer information kontakta vår Innovationsledare, Daniel Stenborg.

Kontaktuppgifter

Daniel Stenborg - Innovationsledare
daniel.stenborg@narsam.se

0550-858 14

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".