Till innehållet

Nu blir det krav på e-faktura

Från och med den 1 april 2019 ska du som leverantör till Kristinehamns kommun skicka dina fakturor elektroniskt till oss.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss ska därför faktureras med en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Hur skickar jag e-faktura till kommunen?

Vi ser helst att du skickar e-fakturan i så kallade Svefaktura-format. Det är en standard som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och som staten också använder som standard för elektroniska fakturor.

Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Här kan du läsa mer om vad fakturan ska innehålla.

Kom även ihåg att ange vår referens (KHXXXXXX, där KH är ett fast prefix och XXXXXX är ett personligt ID-nummer som består av siffror) på fakturan.

Kontakta gärna vår samarbetspartner InExchange på telefon 0500-44 63 60 eller mejl info@inexchange.se om du har frågor gällande e-fakturering.

Till dig som inte e-fakturerat tidigare

Om du har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör eller kontakta vår samarbetspartner InExchange på telefon 0500-44 63 60 eller mail info@inexchange.se.

Om du inte har ett affärssystem:

Du kan ta hjälp av vår samarbetspartner InExchange som har en fakturaportal. Där kan du upprätta enskilda e-fakturor enligt rätt standard.

Gå vidare till InExchange.

Öppna lathund för hur du upprättar en faktura i InExchange

Uppgifter som du kan behöva

Här finns olika uppgifter för kommunen som du kan behöva ange när du ska skicka e-faktura till oss. 

Organisationsnummer: 212000-1868

GLN: 7362120001866

Peppol-ID: 0007:2120001868