Till innehållet

Tallunden

Kommunstyrelsen gav 2021-05-11 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det föredetta folkparksområdet Tallunden. Syftet med planarbetet är att lämplighetspröva möjligheten att ändra markanvändningen från folkpark till bostads- och förskoleändamål. Målet är att skapa byggrätter för flerbostadshus med ett par hundra bostäder i olika hustyper. 

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".