Till innehållet

Tallunden

Kommunstyrelsen gav 2021-05-11 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det föredetta folkparksområdet Tallunden. Sedan folkparken lades ned och dess byggnader revs har det funnits tankar om att bygga bostäder i området. Målet är nu att skapa byggrätter för flerbostadshus och radhus, men samtidigt bevara och rusta upp de delar av parkområdet där de stora tallarna står som tätast.

Samråd kan preliminärt ske under kvartal 3, 2022.

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".