Till innehållet

Svinvallen

Kommunfullmäktige gav genom stadsmiljökommiténs delårsrapport från 2012
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en eller flera detaljplaner för kvarteren Buffeln,
Nebulosan och Svinvallen (KF 2012-09-27,§117). Arbetet med att ta fram detaljplanen har i omgångar legat vilande men är nu återupptaget. 

Granskning:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

2014 upprättades och antogs ett planprogram:

Planprogram

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".