Till innehållet

Södra Sörkastet

Planeringsavdelningen fick 2020-02-11 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för södra Sörkastet.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett nytt bostadsområde flera typer av bostäder och att lokalgatornas placering och genomförande regleras i planen.

För mer information kontakta planarkitekt Petra Hallberg Rudsvik på epost: petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se eller tele: 0550-88190

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".