Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Presterud

Detaljplanen för Presterud är förväntas antas av kommunfullmäktige på sammanträdet 16 juni 2020.  

Detaljplanen täcker det före detta regementsområdet i Kristinehamn, som ligger ungefär två kilometer från centrum. Med den nya planen vill vi skapa en ny stadsdel med förutsättningar för både bostads- och verksamhetsmark. Ett program togs fram 2007 och var sedan ute på samråd.

Antagandehandlingar:

Plankarta norra delen 

Plankarta södra delen

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Lagakraftbevis

Tidigare planskeden:

Granskning 

Samråd

Undrar du något?

Har du läst handlingarna men fortfarande inte fått svar på det du undrar? Skicka in din fråga till oss genom formuläret här nedanför. Det kan till exempel handla om hur detaljplanen kommer påverka din fastighet eller andra specifika frågor kring områdets utformning. 

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Malin Iwarsson - planeringsarkitekt
malin.iwarsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".