Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Norra Höja

Vi har tagit fram ett planprogram för Norra Höja 3:2 m fl. Detaljplanen har lämnats in för antagande. Planförslaget var tillgängligt för programsamråd under perioden 30 augusti till 30 september 2016.

Programmets syfte är att prova möjligheten till att utöka Drevsta handels- och verksamhetsområde med inriktning mot sällanköp.

 

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".