Till innehållet

Gottbol

Kommunstyrelsen gav 2021-03-09 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Gotthem 2:2. Fastighetsägaren vill pröva möjligheten att skapa bostadstomter för friliggande villor i ett attraktivt läge i Rudskoga. Planarbetet kan komma att väcka frågor om det allmänna intresset av badplats samt väg och parkering till den. 

 

Kontaktuppgifter

Adam Nyman - planarkitekt
adam.nyman@kristinehamn.se

0550-885 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".