Till innehållet

Gottbol

Kommunstyrelsen gav 2021-03-09 planeringsavdelningen på Kristinehamns kommun i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Gotthem 2:2. Fastighetsägaren vill pröva möjligheten att skapa bostadstomter för friliggande villor i ett attraktivt läge i Rudskoga. Planarbetet kan komma att väcka frågor om det allmänna intresset av badplats samt väg och parkering till den. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".