Till innehållet

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område Beskrivning Status
Kurlanda Tallunden Mot samråd
Rudskoga Gottbol Mot samråd
Sörkastet Södra Sörkastet Mot samråd
Bäckhammar Pennlådan Mot granskning
Skymningen Skymningen Norra Mot granskning
Broängen  Svinvallen Mot granskning 2
Enserud Källarbacken 2A Mot granskning

Antagna planer

På sidan Planregister kan du läsa redan antagna detaljplaner. Saknar du planhandlingar? Kontakta oss på planeringsavdelningen. 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".