Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område Beskrivning Status
Bro Del av kv Sirius Mot granskning
Drevsta Planprogram för Norra Höja Har varit på samråd
Smedby Detaljplan för Del av Kv Drillsnäppan Antagen
Bro Del av kvarteret Jupiter Antagen
Sunneberg Del av Sunneberg, Stampbrogatan Mot antagande
Marieberg Fd administrationsbyggnaden A47 Mot granskning
Sörkastet Södra Sörkastet Mot samråd

Antagna planer

På sidan Planregister kan du läsa redan antagna detaljplaner. Saknar du planhandlingar? Kontakta oss på planeringsavdelningen. 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".