Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vålösundet östra, del 5

Vålösundet ligger i Kristinehamns skärgård, i tätortens södra delar. Detaljplanen Vålösundet östra, del 5 är den femte etappen av planläggningen längs östra Vålösundet.

Syftet med planen är att:

  • reglera bostadsbebyggelse med utgångspunkt i den fördjupade översiktsplanen
  • göra det möjligt med permanentboende
  • bevara områdets karaktär
  • trygga allmänhetens tillgänglighet till strand- och grönområden.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Malin Iwarsson - planeringsarkitekt
malin.iwarsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".