Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Svedjegården

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Svedjegården i Nybble. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 28 maj - 27 augusti 2019.

Planområdet omfattar fastigheten Säby 6:21 i Nybble. Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att bredda användningen på fastigheten. Därför föreslås nuvarande reglering Centrum, kompletteras med Bostad och Vård. Avsikten är att möjliggöra utveckling av Svedjegården genom att bredare möjlighet medges i detaljplan.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Läs med i meddelande om samråd

Du kan lämna synpunkter på förslaget här

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning miljöeffekter

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".