Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Presterud

Detaljplanen för Presterud täcker det före detta regementsområdet i Kristinehamn, som ligger ungefär två kilometer från centrum. Med den nya planen vill vi skapa en ny stadsdel med förutsättningar för både bostads- och verksamhetsmark. Ett program togs fram 2007 och var sedan ute på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd 15 januari till 16 februari 2018. Nu bearbetas planförslaget för att senare skickas ut på granskning.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Malin Iwarsson - planeringsarkitekt
malin.iwarsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Eva Sjöström - plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".