Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Norra Höja

Vi har tagit fram ett planprogram för Norra Höja 3:2 m fl. Detaljplanen har lämnats in för antagande. Planförslaget var tillgängligt för programsamråd under perioden 30 augusti till 30 september 2016.

Programmets syfte är att prova möjligheten till att utöka Drevsta handels- och verksamhetsområde med inriktning mot sällanköp.

Planhandlingar

Undrar du något?

Har du läst handlingarna men fortfarande inte fått svar på det du undrar? Skicka in din fråga till oss genom formuläret här nedanför. Det kan till exempel handla om hur detaljplanen kommer påverka din fastighet eller andra specifika frågor kring områdets utformning. 

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".