Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Norra Höja

Vi har tagit fram ett planprogram för Norra Höja 3:2 m fl. Detaljplanen har lämnats in för antagande. Planförslaget var tillgängligt för programsamråd under perioden 30 augusti till 30 september 2016.

Programmets syfte är att prova möjligheten till att utöka Drevsta handels- och verksamhetsområde med inriktning mot sällanköp.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Okanovic - planeringsarkitekt
petra.okanovic@kristinehamn.se

0550-881 90

Eva Sjöström - Plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".