Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kvarteret Motorn

Planeringsavdelningen har återupptagit planarbetet för kvarteret Motorn med flera som ligger i Drevstaområdet. Detaljplanen var ursprungligen en del av detaljplanen för kvarteret Blyet, antagen av kommunfullmäktige 2012, men lyftes ur planförslaget och är nu på väg till antagande som en egen plan. Planläggningen ska göra det möjligt att använda marken inom och i anslutning till kvarteret Motorn mer effektivt.

Genom att ge Metallvägen en ny rak sträckning i förlängningen av Kromvägen förbi kvarteret Motorn, skapas ytterligare kvartersmark ut mot Varnumsleden/riksväg 26. Den marken kan då nyttjas för bilservice-, handels-, lager och industriändamål.

Nedan listas antagandehandlingar för kvarteret Blyet.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Eva Sjöström - Plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".