Kontakt
Telefon: 0550-880 00 (må-to 7.30-12, 13-16.30, fr 7.30-12, 13-16)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kronhjorten 3

Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Kronhjorten 3 vid Sannaområdet. Detaljplanen har lämnats in för antagande.

Planförslaget fanns utställt för granskning från och med 24 februari till och med 25 mars 2016.

Huvudsakligt syfte med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning av Kronhjorten 3. I den nya detaljplanen får området bland annat tillägget bostadsändamål.

 

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Okanovic - planeringsarkitekt
petra.okanovic@kristinehamn.se

0550-881 90

Eva Sjöström - Plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".