Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Inre hamn

Planeringsavdelningen genomför just nu en detaljplaneändring för en plan som vann laga kraft 20080114, Sannakajen (fd Inre hamnen). Planändringen har fått namnet Inre hamnen (Båtsmansgatan).

Planen är ute på en andra granskningsperiod mellan 7 juni och 3 augusti. 

Syftet med ändringen är att underlätta exploatering och reglera huvudmannaskap för lokalgata. Detta uppnås genom att upphäva z-området på bostadsmarken, skapa en ny anslutning till centrumområdet och ge Båtsmansgatan planstöd i form av lokalgata.

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Malin Iwarsson - planeringsarkitekt
malin.iwarsson@kristinehamn.se

0550-885 50

Eva Sjöström - plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".