Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Gästhamnen

Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Gästhamnsområdet. Planförslaget antogs av kommunfullmäktige 31 januari 2019. Planen har nu vunnit laga kraft. 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är ge den befintliga användningen av gästhamnen planstöd, att utöka möjligheterna för nyttjandet av omkringliggande fastigheter och att öka tillgängligheten i området.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".