Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Gästhamnen

Vi har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Gästhamnsområdet. Planförslaget var på utställning under perioden 19 oktober till 23 november 2016. Nästa steg är antagande vilket väntas ske under första kvartalet 2018.

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är ge den befintliga användningen av gästhamnen planstöd, att utöka möjligheterna för nyttjandet av omkringliggande fastigheter och att öka tillgängligheten i området.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Eva Sjöström - Plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".