Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Gustavsbergs Herrgård

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Gustavsberg. Planförslaget är tillgängligt för granskning under perioden 4 december 2019 till 17 januari 2020.
Planområdet omfattar del av kvarteret Gustavsberg. Planens syfte är att bredda användningen av den befintliga bebyggelsen samt skapa möjlighet för viss nybyggnation. 

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Under samrådsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)

Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

-  Planarkitekt Malin Iwarsson, 0550-885 50, eller

-  Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen

1. Planeringsavdelningen

681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Gustavsbergs Herrgård, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2020-01-17. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handlingar från tidigare planskede:

Plankarta

Planhandling

Undersökning miljöeffekter

Riskanalys

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".