Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Gustavsbergs Herrgård

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för del av kvarteret Gustavsberg. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 16 september till 24 oktober 2019.
Planområdet omfattar del av kvarteret Gustavsberg. Planens syfte är att bredda användningen av den befintliga bebyggelsen samt skapa möjlighet för viss nybyggnation. 

Vill du lämna en synpunkt under samrådet? Gör det här!

Planhandlingar:

Under samrådsperioden finns samtliga handlingar som hör till planförslaget utställda på:

Planeringsavdelningen, Kungsgatan 30 (kommunhuset)

Receptionen har öppet: vardagar 07:30 – 12:00 och 13:00 – 16:30. (kontakta gärna planeringsavdelningen inför besök så att det finns personal på plats)

Upplysningar:

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

-  Planarkitekt Malin Iwarsson, 0550-885 50, eller

-  Planeringschef Kalle Alexandersson, 0550-880 02

Synpunkter:

Har ni synpunkter på planförslaget ska dessa skickas skriftligen till:

Kommunledningsförvaltningen

1. Planeringsavdelningen

681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet Detaljplan Gustavsbergs Herrgård, eller per e-post till:

kommunen@kristinehamn.se

Synpunkter skall vara kommunen skriftligen tillhanda senast 2019-10-24. Den som inte framfört synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Plankarta

Planhandling

Undersökning miljöeffekter

Riskanalys

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".