Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

ÅVC Syd

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att anlägga en återvinningscentral i de södra delarna av Kristinehamn. Detta är en planerad återvinningscentral i Nybble. Planen innebär också en mer flexibel användning av intilliggande fastighet.

Detaljplanen var ute på samråd 22 november 2017 till 12 januari 2018. Nu bearbetas plaförslaget utifrån de synpunkter som inkommit.

Planhandlingar

Kontaktuppgifter

Kalle Alexandersson - planeringschef

0550-880 02

Petra Hallberg - planeringsarkitekt
petra.hallberg@kristinehamn.se

0550-881 90

Eva Sjöström - plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".