Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-12 och 13-16
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område Beskrivning   Status
Broängen Detaljplan för Broängens handelsområde   Mot granskning
Presterud Detaljplan för Presterud   Har varit på granskning
Bro Detaljplan för Kvarteret Sirius   Mot samråd
Broängen Detaljplan för Gästhamnen   Laga kraft
Drevsta Planprogram för Norra Höja   Mot samråd
Nybble Detaljplan för Svedjegården   På samråd
Smedby Detaljplan för Del av Kv Drillsnäppan   På samråd
Liljebäck Gustavsbergs Herrgård   Mot samråd
Bro Del av kvarteret Kometen   På samråd
Bro Del av kvarteret Jupiter   Mot samråd

Antagna planer

På sidan Planregister kan du läsa redan antagna detaljplaner. Saknar du planhandlingar? Kontakta oss på planeringsavdelningen. 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".