Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område Beskrivning Status
     
Drevsta Detaljplan för Kvarteret Motorn m. fl Laga kraft
Nybble Detaljplan för ÅVC Syd Varit ute på samråd
Presterud Detaljplan för Presterud Varit ute på samråd
Vålösundet Detaljplan för Vålösundet östra, del 5 Antagen
Gästhamnen Detaljplan för Gästhamnen Antagen
Norra Höja Planprogram för Norra Höja Mot samråd
Inre hamn Detaljplan för Inre hamn På granskning
 

 

 

Antagna planer

På sidan Planregister kan du läsa redan antagna detaljplaner. Saknar du planhandlingar? Kontakta oss på planeringsavdelningen. 

Kontaktuppgifter

Eva Sjöström - plansekreterare
plan@kristinehamn.se

0550-880 04

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".