Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 07.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Pågående detaljplanering

Här får du information om vilken status olika detaljplaner har. Du får även mer information om själva detaljplanerna om du klickar in på det området du vill läsa om. Där hittar du dokument som till exempel planbeskrivningar, kartor eller utlåtanden.

Aktuella planer

Område Beskrivning Status
Broängens handelsområde Detaljplan för Broängens handelsområde Har varit på samråd
Presterud Detaljplan för Presterud På granskning
Vålösundet östra del 5 Detaljplan för Vålösundet östra del 5 Laga kraft
Gästhamnen Detaljplan för Gästhamnen Mot antagande
Norra Höja Planprogram för Norra Höja Mot samråd
Inre hamn Detaljplan för Inre hamn Överklagad
Bofinken

Upphävande av tomtindelningsbestämmelser

Samråd

Antagna planer

På sidan Planregister kan du läsa redan antagna detaljplaner. Saknar du planhandlingar? Kontakta oss på planeringsavdelningen. 

Kontaktuppgifter

Planeringsavdelningen
plan@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".